Новини

EREMA_Logo_PM
roll-o-matic_Logo
Logopellencweb3.svg
SOCOTEC & UKAS COMBINED LOGO - (Full Colour)_Ecoreplast_2017
BE_Logo_Detaillierung_170607

„ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД„ е създадена през 2009 г. с много амбиция и силен предприемчив дух. Предметът на дейност на предприятието е изкупуване , рециклиране и производство на полиетилен и полиетиленови продукти (LDPE,LLDPE,HDPE и др.) Негативните тенденции предизвикани от COVID-19 пандемията, блокира в значителна степен основните процеси в България и света, възпирайки нормалното потребление. Тези процеси не подминаха и „ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД“, нанасяйки сериозни икономически и социални последствия. Пандемията предизвика шоково спиране на крайното потребление, което от своя страна ограничи доставките на основни суровини и продажбите на готови полиетиленови продукти. Това от своя страна изчерпа оперативния капитал на „ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД“, свивайки производството и генерирайки прогресивен спад в оборота.
В рамките на Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, „ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД“ е одобрен за изпълнение на Проект: № BG16RFOP002-2.077-0322, с наименование: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Основната Цел, на проектното предложение е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 125 000.00 лв., от които 106 250.00 лв.
европейско и 18 750.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 25.01.2020 г.
Край: 25.04.2021 г.

 

 

liner-diff-02-retina-v
Products
IMG_V004

Comments are closed.