Политики и стандарти

EREMA_Logo_PM
roll-o-matic_Logo
Logopellencweb3.svg
SOCOTEC & UKAS COMBINED LOGO - (Full Colour)_Ecoreplast_2017
BE_Logo_Detaillierung_170607

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

ПОЛИТИКА ЗА СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

ISO СТАНДАРТИ

Политиката по качество и околна среда на ЕКОРЕПЛАСТ ЕООД е част от цялостната политика и стратегия на организацията и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите ни и свеждане до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда в резултат от нашата дейност.

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на Интегрираната Система за Управление на Качество и Околна Среда в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 е основен елемент за реализиране на този стремеж и принципи.

Спазването на човешките права е от важно значение за устойчивото развитие на Екорепласт ЕООД и осъществяване на дейността на фирмата ни. Поели сме ангажимент да гарантираме, че в нашата компания отношението към хората е основано на уважение и зачитане на достойнството на всеки един.

Политиката за спазване на човешките права на Екорепласт ЕООД се ръководи от международните принципи за защита на правата на човека, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека, основани на уважение на достойнството на човека без ограничение.

ISO СТАНДАРТИ

liner-diff-02-retina-v
Products
IMG_V004

Comments are closed.